Artichouse

Kvalitní roubené domy z Finska

Individuální a ekologické roubené domy vyrobené z pevné polární borovice

Artichouse

Ekologická volba

ecologicalchoise

Log house is truly an ecological choice

  • Srubové domy absorbují do své masivní dřevěné konstrukce velké množství oxidu uhličitého, čímž se snižuje množství skleníkových plynů v atmosféře. Čistá velikost jímky průměrně velkého srubového domu je přibližně 40 tun oxidu uhličitého, což je ekvivalent dvaceti let emisí oxidu uhličitého produkovaných užíváním osobního automobilu průměrně velké rodiny.
  • Pokud jde o dřevěné konstrukce, dřevěná kulatina se ukázala být nejekologičtějším stavebním materiálem. Ve Finsku představuje podíl dřeva ve všech budovách 40 %, avšak představuje pouze 5 % zatížení životního prostředí. Podíl betonu v budově je 43 %, avšak je zodpovědný za ne méně než 80 % zatížení životního prostředí. 
  • Výroba kulatiny spotřebovává velice málo energie - vedlejším produktem z výrobního zařízení Artichouse je energie. Přebytečné dřevo a dřevěné piliny se shromažďují a využívají k výrobě obnovitelné energie.
  • Že je dřevo ekologické, je dobře známé a celý svět tuto skutečnost uznává. Dlouhodobé využívání dřeva přímo ovlivňuje množství oxidu uhličitého ve vzduchu, pokud těžba dřeva probíhá v lesích, kde se uplatňují principy udržitelného rozvoje.
  • Dřevo je obnovitelný přírodní zdroj a ve Finsku se vykácí méně lesních ploch, než kolik jich dokáže za stejnou dobu vyrůst.
  • Srubová budova, která je vybudována s využitím moderních technik, je vzduchotěsná stejně jako dům se skeletovou konstrukcí využívající parotěsné zábrany. Pečlivě postavené srubové domy dosahují úrovně vzduchotěsnosti 0,5 až 1,5, což je možné považovat za vynikající. Ty nejlepší naměřené hodnoty n50 se pohybovaly dokonce pod požadovanou hodnotou pro pasivní domy n50 = 0,6.

 

Uhlíková rovnováha betonových prvků, cihlových, dřevěných a kulatinových stěn byla provedena v průzkumu provedeném skupinou na podporu staveb srubových domů Hirsitaloteollisuus ry. Výzkum provedl člen Finské asociace architektů Matti Alasaari. Průzkum vzal v úvahu 50 let výroby, přepravy, stavby a požadované údržby. Emise vzniklé při výrobě a stavbě domu činily 2,5 tuny, což je pouhá desetina množství absorbovaného stěnami. Na druhou stranu, betonové nebo zděné stěny vykazovaly podstatně větší emise a navíc nedochází k žádné absorpci oxidu uhličitého stěnami. Kulatina je tak jediná surovina, jejíž uhlíková rovnováha je zcela pozitivní.

 

Reference:

Hirsitaloteollisuus (HTT) ry, Alasaarela Matti, 2008 Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla (Výpočet posouzení účinků stěn z kulatiny na životní prostředí v průběhu jejich životnosti)

Saari Arto, 2001 Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet (Ekologická stanoviska budov a konstrukčních prvků).