Artichouse

Kvalitní roubené domy z Finska

Individuální a ekologické roubené domy vyrobené z pevné polární borovice

Artichouse

Silné dřevo ze severu

Borovice, které rostou v drsných podmínkách Laponska, jsou ideálním stavebním materiálem. Stromy vyrůstají v drsném prostředí velice pomalu. Krátká sezóna růstu je důvodem vzniku husté a rovné struktury, ve které pryskyřice proudí úzkými kanálky. Tyto podmínky poskytují dřevu ideální ochranu, vysokou odolnost a trvanlivost.

Borovice z Laponska, které v Artichouse využíváme pro naše kolekce, splňují veškeré naše jakostní normy, které zaručují dlouhou životnost srubových domů. Severská borovice je prvotřídním stavebním materiálem. Je trvanlivá, velice dobře zpracovatelná, krásná a silná.

 

Severská borovice je pevnější než jižní borovice.

Pevnost v tahu, která se měří tažením dřevěného vlákna z obou stran v opačném směru, zmenšuje náchylnost materiálu na praskání a zlepšuje trvanlivost kloubu, přičemž severská borovice vykazuje podstatně vyšší pevnost v tahu než její příbuzná z jihu. Rovněž i povrchová tvrdost severské borovice ve vztahu k hustotě dříví je větší, než je tomu u jižní borovice.

Hustotu dřeva ovlivňují i další faktory. Ačkoliv je hustota na severu malá, dříví vyrobené ze severské borovice je silnější než z jižní borovice, a to především z důvodu přímého vlákna dřeva a menších větví. K dispozici jsou také extra odolné druhy, kterých je mnohem více než u jiných druhů jehličnatých stromů.

 Strong northern wood3

f. Výhody severské borovice

  • Pevné dřevo: velká pevnost v ohybu, pevnost v tlaku, pevnost v řezu a pevnost v tahu
  • Lehké a trvanlivé: velmi lehké a silné v porovnání s hmotností
  • Řezání pevných kusů: úzké letorosty a jejich minimální odchylka, mladé dřevo
  • Méně praskání: velká pevnost v tahu při tažení dřevěného vlákna ze vzájemně protilehlých směrů, velké množství jádrového dřeva

 

Rovnoměrná kvalita

 

Nárůst do délky a průměru je významně malý a větve zůstávají malé. Pokud jde o využití dřevěného materiálu, hodnotí se podle tenkých letokruhů, díky kterým je dřevo méně náchylné na praskání a rozervání během zpracování. Rovněž i množství mladého dřeva, které se špatně opracovává, je řídké v porovnání s většinou jehličnatých stromů a jižní borovicí.

Šířka letokruhů severské borovice se mění od jádra ke kraji mnohem méně, než je tomu u jižní borovice. Rovněž i hustota dřevěného materiálu se mění méně často u jednoho kmenu, než je tomu u jižní borovice. Hustota má přímý vliv na několik dalších vlastností, například pevnost, takže dřevěný materiál ze severské borovice nabízí v mnoha ohledech rovnoměrnou kvalitu, než je tomu v případě jižní borovice.

Pokud jde o zpracovatelnost, dřevěný materiál ze severské borovice je dostatečně měkký, ale i současně dost tuhý a dřevěná vlákna jsou přímá. Díky tomu nevyžaduje zpracování dřeva žádné zvláštní nástroje a dřevo je možné také zpracovat v místě koncového použití. Odkorňování, dělení a dýhování jsou snadné a i rovinnost je na vysoké úrovni. Vynikající pevnost v tahu v příčném řezu a pevnost při řezání ve směru vláken jsou také ukazatele dobré zpracovatelnosti.

Lepení a zpracování povrchové úpravy (barva, lak, vosk) severské borovice je snadné, pokud nemají jednotlivé kusy různé díly nebo pryskyřici. Lepení je trvanlivé a povrchové zpracování zaručuje rovný povrch

 

Historiakuva

Krásné a silné jádrové dřevo

 

Díky pomalému narůstání tloušťky mají stejně velké kmeny borovic na severu více letokruhů než borovice na jihu. Jakmile dosáhnou určité šířky, jsou severské borovice starší a mají relativně více jádrového dřeva, které se vyznačuje celou řadou dobrých vlastností.

Jádrové dřevo je obvykle tmavší a více saturované než bělové dřevo. Na severu je rozdíl v barvě mezi jádrovým a bělovým dřevem nejdříve docela velký, avšak v průběhu času se vyrovnává a barva dřeva se mění na tmavší, především díky působení UV záření. Rovnoměrné zbarvení materiálu dřeva je na druhou stranu způsobeno úzkostí letokruhů. U větších povrchů je vyvážený vzhled také ovlivněn menší velikostí, kulatostí a dokonce i umístěním větví. Vizuálně rušivé praskliny pryskyřice nebo její odtékání vznikají velice zřídkakdy.

 

Dřevo, které si udržuje svůj tvar

Výhodou severské borovice je, že na jehličnatý strom roste pomalu, takže nedochází k produkci velkého množství mladého dřeva; mladé dřevo blízko k jádru má vlastnosti, které jsou v mnoha případech v porovnání s ostatním dřevěným materiálem horší. Velká část jádrového dřeva je kladným atributem z důvodu menší míry absorpce vlhkosti, jednotky vyrobené z jádrového dřeva méně mění v porovnání s jednotkami vyrobenými z povrchového dřeva svoji velikost následkem změnám vlhkosti v ovzduší.