Artichouse

Kvalitní roubené domy z Finska

Individuální a ekologické roubené domy vyrobené z pevné polární borovice

Artichouse

Ekologinen valinta

ecologicalchoise

Hirsitalo on aidosti ekologinen valinta

  • Hirsitalot sitovat massiiviseen puurakenteeseen paljon hiilidioksidia, mikä vähentää ilmakehän kasvihuonekaasuja. Keskikokoisen hirsitalon nettonielu on noin 40 tonnia hiilidioksidia, joka vastaa keskivertoperheen 20 vuoden autoilun aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
  • Puurakenteista hirsi on tutkitusti ekologisin rakennusmateriaali. Suomessa puun osuus kaikesta rakentamista on 40 %, mutta ympäristörasituksesta vain 5 %. Betonin osuus rakentamisesta on 43 % mutta ympäristörasitteesta peräti 80 %.
  • Hirren valmistaminen kuluttaa hyvin vähän energiaa - Artichousen tehdas tuottaa sivutuotteenaan energiaa. Hirren valmistuksessa syntyvä ylijäämäpuu sekä höyläyspuru kerätään talteen ja käytetään uusioenergian tuotantoon.
  • Puun ekologisuus on maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu tosiasia. Puun pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa suoraan ilman hiilidioksidin määrään silloin kun puu on hankittu kestävän periaatteen mukaisesti hoidetusta metsästä.
  • Puu on uusiutuva luonnonvara ja Suomessa hakataan vuosittain vähemmän metsää kuin uutta kasvaa.
  • Nykytekniikalla toteutetun hirsirakennuksen ilmatiiveys on yhtä hyvä kuin höyrynsulkumuovilla varustetun runkorakenteisen talon. Huolellisesti rakennetuissa hirsitaloissa päästään ilmatiiveydessä arvoihin 0,5 - 1,5, mitä voidaan pitää kiitettävinä. Parhaimmillaan hirsitaloista mitatut n50 luvut ovat olleet jopa alle passiivirakentamisen vaatimusta n50 =0,6.

 

Hirsitaloteollisuus ry:n tilaamassa, SAFA arkkitehti Matti Alasaaren tekemässä tutkimuksessa vertailtiin betoni-elementti-, tiili-, puu- ja hirsiseinien hiilitasetta. Vertailussa huomioitiin valmistuksen, kuljetuksen, rakentamisen lisäksi talon vaatima huolto 50 vuoden ajan. Keskikokoisen hirrestä rakennetun omakotitalon seiniin varastoituu n. 24 t hiilidioksidia. Valmistuksen ja rakentamisen aiheuttamat päästöt olivat vain n. 2,5 t eli vain kymmenesosa seiniin sitoutuvasta määrästä. Samanaikaisesti betoni- tai täystiiliseinän päästöt olivat moninkertaiset ilman että seiniin varastoituisi lainkaan hiilidioksidia. Hirsi on ainoa rakennusmateriaali jonka CO2 tase on selvästi positiivinen.

 

Lähteet:

HTT, Alasaarela Matti, 2008, Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla

Saari Arto, 2001, Rakennusten ja rakennusosien ympäristöselosteet.